English 服務及支援
工程項目 關於我們 最新消息 主頁
 
 
我的選擇
 
 
 
 
 
型號
售價
 • U-8MF3R7

  FSV智能式中央冷氣系統 (室外機) (8 匹) • U-10MF3R7

  FSV智能式中央冷氣系統 (室外機) (10 匹)


  • FSV VRF智能式中央冷氣系統
  • 10匹室外機

 • U-12MF3R7

  FSV智能式中央冷氣系統 (室外機) (12 匹)


  • FSV VRF智能式中央冷氣系統
  • 12匹室外機

 • U-14MF3R7

  FSV智能式中央冷氣系統 (室外機) (14 匹)


  • FSV VRF智能式中央冷氣系統
  • 14匹室外機

 • U-16MF3R7

  FSV智能式中央冷氣系統 (室外機) (16 匹)


  • FSV VRF智能式中央冷氣系統
  • 16匹室外機